88195 1cd36 original

FJELDHEIM&PARTNERS

Bærekraftige strategier&salgsdrivende kreativitet!

88196 a4afa original

Fjeldheim & Partners er ikke et tradisjonelt reklamebyrå. Vi er strategiske kreatører – gode, rutinerte markedsførere med spisskompetanse i kommunikasjon, visualisering og design. Det er vår overbevisning at salgsutløsende kommunikasjon er underutviklet i det norske markedet. Akademisk forfengelighet styrer fortsatt mye av norsk marketing og merkevarekultur. Forfengelighet som medfører lange prosesser og tvilsomme "claims" i markeder der substans og høyt tempo betyr konkurransekraft. Derfor jobber vi raskere mot konkrete løsninger enn våre konkurrenter – raskere enn det som oppfattes som akademisk korrekt – for å levere salgsdrivende kommunikasjon basert på ærlige, bærekraftige strategier.