Logo H K Gambit red RGB

Gambit H+K

I Gambit Hill+Knowlton skaper vi forståelse, følelser og fortrinn gjennom smartere kommunikasjon.

Gambit Hill+Knowlton er et internasjonalt byrå med 80 kontorer over hele verden. Vi er eksperter på å forstå og påvirke målgrupper.​ Vi kobler kommunikasjonsekspertise med dyp sektorinnsikt, interessentforståelse og operativ kraft til å levere effektiv myndighetskontakt, virksomhetskommunikasjon, kreativitet og markedsføring. Arbeidet vi gjør har ett overordnet formål; sikre et vellykket møte mellom oppdragsgiver og målgruppen.​