19943 2bf8f original

Lemonade

Kreativt teknologi- og innovasjonsbyrå på løkka

22043 fb32d original

Våre kunder består av gründere, merkevarer og bedrifter som ønsker å tenke nytt, men langsiktig. Vi jobber med digital produkt- og tjenesteutvikling, innovasjon og markedsføring — fra visjon til ferdig løsning.