37362 edcf0 original

Stripe

VFX, Animasjon, Postproduksjon

37869 aff21 original

I dag handler alt om idéen og ikke mediet. Stripe har fokus på å være medienøytral og stadig utvikle vår brede kompetanse - både kreativt, teknisk og artistmessig. Stripe leverer VFX, Animasjon og postproduksjon til film, reklame, tv, web og print.