57/2 Store Naa Siderkompani

56612 63c93 original
Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
Store Naa Siderkompani ved Eirik Nå Aga
Gården Store Nå ligger i Sørfjorden i Hardanger. Her bor odelsgutten Eirik Nå Aga som er niende generasjon eplebonde. I 2018 startet han egen siderproduksjon og etablerte Store Naa Siderkompani sammen med de tre generasjonene Nå Aga som bor på gården i dag. Både navn og visuell identitet er direkte knyttet til gården og dens historie. Store Naa er den opprinnelige skrivemåten funnet i jordebøkene. Gårds- og bruksnummeret, 57/2, har gitt navn til produktet. Familiens egne beretninger, besteforeldres fotoalbum, kirke- og jordebøker, grunnbøker, kart, arkivet fra driften og elementer fra håndarbeid er samlet og oversatt til visuelle verktøy. Navnet på selskapet, Store Naa Siderkompani, peker på gården og storfamilien der, mens symbolet i logoen hinter om Hardangersøm og er en stilisert illustrasjon av Sør-Fjorden med sine bratte fjellsider og blanke fjord. Frakturskriften brukt til tekstlige visuelle elementer er en nytolkning av en historisk avislogo fra stedet, men konstruert med rette vinkler som i hardangersøm. Resultatet er et produkt med et tydelig fjernsignal som er lett å gjenkjenne i Vimonopolets hyller. Samtidig som den rike verktøykassen, med sine historier og detaljer, gir Eirik mye å snakke om i møte med kunder på matfestivaler eller gårdsutsalg.

Bidragsytere

  • Rikke Hatlo
    Annet (må beskrives)
  • Tonje Jæger
    Annet (må beskrives)