Bergensbølger

Sendt inn av
Kristina V. H. Henrichsen
Kunde
Skoleoppgave v/Høyskolen Kristiania
Konseptet Bergensbølger går ut på at Raffs identitet må speile festivalens fronting av design og hva det er, og derfor vise hvordan design kan kokes helt ned til kjernen: lys- og lydbølger, det vi ser og det vi hører; kommunikasjon. Det er utviklet et grid som vil endre seg etter hva som skal kommuniseres, være det hva slags designsjanger som utstilles, hva slags rolle du har i festivalen eller navn. Denne griden – og mønsteret det skaper – etteraper bevegelsen til lys- og lydbølger, hvordan de (frekvenser) slår ut rundt seg, og hvordan bruk av half-tone dots spiller hjernen et puss slik at man selv fyller inn tomrommene.

Bidragsytere

  • Kristina V. H. Henrichsen
    Grafisk Design