Den Norske Filmskolen

Sendt inn av
Neue Design Studio
Kunde
Den Norske Filmskolen
Siden 1997 har Den norske filmskolen(DNF) uteksaminert over 350 filmskolestudenter som har satt sitt preg på den norske film -og tv-bransjen. Filmskolen ønsket en identitet som reflekterte skolens visjon. En identitet som vil hjelpe dem til å skille seg ut, skape følelser og reflektere styrken til skolen og deres dedikerte studenter - fremtidens filmskapere. I en filmproduksjon formidles historien innenfor en ramme, et utsnitt bestemt av fortelleren. Identiteten er skapt rundt konseptet Utsnitt. Logoen formidler et utsnitt av DNF. Dynamiske grep i logo og mønster underbygger dette utsnittet og formidler DNF som en solid og utforskende utdanningsinstitusjon. Fargebruken henter inspirasjon fra prosessene bak å lage film - digitale formater, RGB, green screen etc. Typografien gjenspeiler filmformatets arv, fortid og nåtid, det tradisjonelle og det moderne, med kombinasjon av en serif og sans-serif font. Sammen med logo, trykte og animerte elementer blir identiteten en visuell oppsummering av skolen som utdanner de som skal lage nye utsnitt - fremtidens filmskapere. Et hovedprinsipp i Filmskolens pedagogikk er at hver student skal utvikle seg gjennom samarbeid og utforskning. Skolen skal være et "trygt rom" der man sammen kan prøve og feile. Vi ønsket at identiteten skulle illustrere både individualitet (feks enkeltformene på diplomene) og samarbeid (alle formene i mønsterne). Det var avgjørende med en logo som kunne sikre tydelig merking av alle filmene fra DNF, og gi den personlighet i animert versjon. Med utgangspunkt i den nye identiten designet vi også en tilpasset logoanimasjon der studentene kan lage sin egen logo basert på sin egen film. Animasjonen tilpasses av eleven selv og benyttes som intro eller outro i filmene. Studenten finner et bilde fra sitt filmprosjekt, og laster dette inn i en After Effects-plugin. Da dannes det en unik bevegelse basert på farger, lysstyrke og plassering av piksler. Slik får alle filmene personlige animasjoner studenten kan relatere til.

Bidragsytere

 • Umer Ahmed
  Grafisk Design
 • Lars Håvard Dahlstrøm
  Kreativ leder
 • Jørgen Håland
  Annet (må beskrives)
 • Trine Renate Dolmen
  Prosjektleder