DNB Sound

53951 c0559 original
Sendt inn av
ANTI AS
Kunde
DNB
DNB ønsker å skape tilstedeværelse og gjenkjennbarhet i alle kanaler. DNB må derfor bruke de virkemidlene som best mulig etablerer sentrale assosiasjoner hos eksisterende og potensielle kunder. For å bygge synergier på tvers av kanaler, ønsket de felles tangeringspunkter som blir «sittende» i folks hoder. Det ligger et stort potensiale i samhandling med merkevaren via lyd. En konsekvent og riktig bruk av lydsignatur kan oversette personlighet til merkevaren og menneskeliggjøre den på en måte som ikke er mulig gjennom visuelle virkemidler. Lyd er en direkte trigger i forhold til følelser. Den kan vekke minner og erfaringer og kan påvirke oppførsel, puls og handlingsmønster. Jo høyere antall sensoriske minner som kan knyttes mellom merkevare og forbruker jo sterkere blir også forholdet. Merkepersonligheten til DNB måtte hensyntas; nyskapende, ansvarlig og kompetent. I tillegg til de kulturelle verdiene som er modig og nysgjerrig. DNB kan oppfattes som tungt og grådig. Det er derfor viktig å vektlegge det menneskelige og det «ekte». Lydidentiteten måtte være fleksibel nok til å tilpasses et bredt bruksområde. Dette var problemstillingen vi stod ovenfor når DNBs lydidentitet ble utviklet.

Bidragsytere

 • Gun Kristin Nøkleby
  Ansvarlig hos kunde
 • Mathias Magnus Disen
  Ansvarlig hos kunde
 • Tine Moe Løvberg
  Konsulent
 • Marthe Sundland
  Prosjektleder
 • Håkon Stensholt
  Grafisk Design
 • Marthe Fagerli
  Prosjektleder
 • Tale Frisak
  Filmfotograf
 • Aleksander Rønning
  Klipp
 • Kjersti Brinch Lund
  Prosjektleder
 • Henrik Hawor
  Konsulent
 • Goran Obad
  Annet (må beskrives)
 • Johan Borg
  Annet (må beskrives)
 • Sari Torbiörnsson
  Annet (må beskrives)
 • Bjarne Christian Gustavsen
  Annet (må beskrives)
 • Christian Schaanning
  Annet (må beskrives)
 • Nils Martin Larsen
  Annet (må beskrives)
 • Margrete Hjelle
  Annet (må beskrives)