Fra verdiløst til verdifullt

49796 dd3f8 original
49799 37a76 original
49802 1fc07 original
49808 5b476 original
Sendt inn av
HANDVERK
Kunde
LOOP / sortere.no
Medieplassering
Egne kanaler, Facebook og Instagram
Det avfallet det blir mest av når vi pusser opp er trevirke. Privatpersoner i Norge kaster til sammen 284.000 tonn treverk i året (i følge SSB). Per i dag finnes det få nedstrømsløsning for dette treverket. Det vil si at det meste ikke blir materialgjenvunnet, men blir brent ved avfallsanleggene. Mye av dette trevirke er utrolig fint materialet som kunne blitt brukt videre. Både til gjenstander og til byggeprosjekter. «Fra verdiløs til verdifull» er sortere.no sitt prosjekt for å vise hvilke verdier som finnes i det som mange ser på som søppel. Vi dro til Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier og fikk lov til å hente ut materialer av trevirkecontaineren. Materialene vi valgte ut var ikke de fineste, og heller ikke de enkleste å bygge med, men vi ønsket å vise at til og med simplere materialer kan få et nytt liv. Vi laget 5 forskjellige ting: krakk, bokhylle, eplekasse, verktøykasse og bord. I tillegg til en nettside og en film laget vi arbeidstegninger til hvert prosjekt. Disse kan du laste ned fra nettsiden til sortere.no eller fra noen av samarbeidspartnerne.

Bidragsytere

 • Hildegunn Bull Iversen
  Ansvarlig hos kunde
 • Marianne Heggenhougen
  Ansvarlig hos kunde
 • Eivind Stoud Platou
  Art Director
 • Rune Kongsro
  Fotograf
 • Rune Kongsro
  Filmfotograf
 • Eivind Stoud Platou
  Illustrasjon
 • Eivind Stoud Platou
  Annet (må beskrives)