generasjonsfondet.no

Sendt inn av
Hyper
Kunde
Norges Bank Investment Management
For at Oljefondet skal forvaltes like godt i årene som kommer, er det helt avgjørende at de unge i dag, de som skal ta arven videre, har tillit til fondet og dets forvaltning. Og tillit økes gjennom kunnskap. Derfor utviklet vi generasjonsfondet.no en nettside der de unge helt enkelt kan scrolle seg innover fremtiden og få kort, konsis og relevant lærdom om hva Oljefondet er, hvordan det forvaltes, og viktigheten av det. Siden tar utgangspunkt i deg og din alder så du selv kan relatere deg til den enorme formuen. Løsningen er første uttak på kommunikasjonskonseptet «For deg og fremtidige generasjoner» som vi har utviklet for NBIM. Nettsiden med sine 1 million partikler, er laget med WebGL-apiet. For å få til en ytelse og opplevelse som fungerer for de aller fleste, og ikke bare de med de aller nyeste enhetene, ble det laget et partikkelsystem fra bunn av med fokus på dette. Det ble også laget et animasjonssystem på toppen av dette, som gjør det mulig for partiklene å lage ulike visuelle uttrykk basert på hvor brukeren befinner seg i tidslinjen.

Bidragsytere

 • HYPER
  Reklamebyrå
 • HYPER
  Webdesign
 • Notch v/Marius Nohr
  Webutvikling
 • Notch v/Morten Horn
  Producer
 • Tine Elise Andersen
  Annet (må beskrives)