Half Time Stories

21359 ab3e4 original
Sendt inn av
Thea Iversen
Kunde
Save the children UK
Medalje
Gullblyanten 2014
Sølv, Elevarbeider - Reklame
Leseferdighetene blant Britiske barn blir stadig dårligere. Forskning viser at å bli lest for i bare 10 minutter hver dag frem til 11-årsalderen øker leseferdighetene- og lesegleden enormt. Ettersom britiske fedre har stor påvirkningskraft på barna sine, ønsker Save The Children UK å motivere nettopp dem til å lese mer for barna. Dette gjelder spesielt fedre fra lavere klasser, som i utgangspunktet har liten interesse for å lese selv.

Bidragsytere

  • Anette Bellika Finnanger
    Art Director
  • Thea Bjørndal Iversen
    Art Director