Hvilken side av fartsgrensen er du på?

Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
Statens Vegvesen
Medieplassering
TV2 og kino
Oppgave: Få flere til å respektere 80-grensen. Hovedmålgruppe: Voksne menn. Vi valgte å innsnevre dette til en emosjonell målgruppe: Voksne menn som anser seg selv som ansvarlige sjåfører. Innsikt: Å kjøre litt over 80-grensen ble ikke sett på som uforenlig med oppfatningen av seg selv om en ansvarlig sjåfør og familiefar, fordi forskjellen ble oppfattet som ubetydelig. Idé: Finne og dramatisere den betydelige forskjellen det faktisk er mellom 80 km/t og 90 km/t ved bråstopp. På den måten ville vi framtvinge en revurdering hos målgruppen: Skulle de opprettholde bildet av seg selv som ansvarlige sjåfører og familiefedre hadde de ikke annet valg enn å sette ned farten.

Bidragsytere

 • Christin Utigard
  Konsulent
 • Stein Simonsen
  Tekstforfatter
 • Torstein Greni
  Art Director
 • Lene Gjelsvik
  Prosjektleder
 • Vigdis Roset
  Producer
 • Tonje Østbye
  Byråproducer
 • Pål Sletaune
  Regissør
 • John Andreas Andersen
  Filmfotograf
 • John Endre Mørk
  Klipp
 • 4 1/2
  Produksjonsbyrå
 • Erling Rein & Peter Clausen, Megaphon
  Lyd
 • Jon Skjerven, Online, Fragments
  Annet (må beskrives)
 • Mette Waaberg, Produksjonsleder 4, 1/2
  Annet (må beskrives)
 • Svein Sælid, Mediacom, planning og media
  Annet (må beskrives)