Hvordan bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH ble landets mest populære studie

Sendt inn av
Anorak
Kunde
NHH (Norges Handelshøyskole)
Konkurransen om de beste søkerne til høyere utdanning i Norge er hard. NHH trengte derfor å styrke sin posisjon som en ledende handelshøyskole. <br />Men, NHH oppfattes til dels som konservativ, tradisjonell og gammeldags. Fagområdet økonomi kan oppfattes som snevert, og derfor er mange ikke klar over de varierte mulighetene en utdanning fra NHH faktisk gir.<br />Kampanjens tre hovedmål: <br />- Øke antall søkere.<br />- Øke karaktersnittet blant søkerne.<br />- Øke kvinneandelen til minimum 40% blant søkerne. <br /><br />Gjennom 6 korte filmer inviterte vi målgruppen til å bli med og finne ut av svarene på en rekke avgjørende spørsmål for fremtiden - sammen med NHH. Slik viste vi at med en økonomiutdannelse fra NHH, kan man jobbe med langt mer enn økonomi.<br />Kampanjen bidro til rekordhøy rekruttering, og bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH ble landets mest populære studium våren 2020. <br />Samtlige tre av kampanjens hovedmål ble oppnådd: <br />- Total antall søkere økte 24.59%. Antall førsteprioritetssøkere økte 28%. <br />- Karaktersnittet i ordinærkvoten økte fra 56.5 til 57.8. Snittet blant søkere med førstegangsvitnemål økte fra 52.7 til 54.6. <br />- Kvinneandelen blant søkerne økte fra 38,5% til 42,9%.

Bidragsytere

 • Kristian Lyse og Kine Werenskiold
  Rådgiver
 • Mari Vasaasen
  Prosjektleder
 • Kaja Wang
  Kreatør
 • Nora Eide
  Kreatør
 • Louise Marie Pedersen
  Grafisk Designer
 • Erlend Dal Sakshaug
  Motion
 • Nicklas Bohman
  Strategisk Planner
 • Niklas Olsen
  Strategisk Planner
 • Kristin Arefjord Stave
  Ansvarlig hos NHH