Identitetsdesign, Skedsmo Betong

Sendt inn av
Gandalf
Kunde
Skedsmo Betong
Bakgrunn/målsetning: Betongfirmaet Skedsmo Betong (1954) ønsker seg ny visuell identitet. Målet - å øke synlighet og gjenkjenning. Som føringer gis at firmaets kjerneverdier ”positiv, fleksibel og handlingsorientert” videreføres, dessuten at gult og svart forblir profilfargene. Konsept/idé/strategi: Identitet uten spredning gir verken synlighet eller gjenkjenning. Imidlertid er firmaets betongbiler stadig å se på veiene. Vi vedtar bilene som ”spydspissen” i identiteten. Men med utfordringer som visuell og auditiv støy, redusert luftkvalitet og treg trafikkflyt kan anleggskjøretøy oppleves som sjenerende. Å tilrettelegge for et positivt publikumsmøte avgrenser dermed designstrategien. Betongbilene tenkes derfor som individer i en arbeidsbiesverm. Dette skal pirre fantasi og innlevelse, utløse synlighet og gjenkjenning, symbolisere firmaets kjerneverdier og videreføre fargepaletten. Biemønsteret brukes på alle betongbiler (februar 2013). Designmanualen (”Skikk og bruk for Skedsmo Betong”) utformes som en gammel håndbok med gamle fotografier av anlegget og joviale analogier mellom arbeidsbier og betongbransjen. Heksagonformene i den nye logoen symboliserer det kjemiske forholdet mellom ingrediensene i firmaets betongformel. Blandet av arbeidsbier; de gule og svarte formene assosierer en bikube. Firmaet er distriktets eldste aktør. Denne troverdighetskilden fremheves ved å bringe ”1954” inn i logoen. Navnetrekket gjenspeiler 1954-skiltet som ruver over fabrikkbygningen. Til presentasjonsmal, visittkort mm. benyttes en rustikk ”betongbakgrunn” som reflekterer firmaets historiske sus.

Bidragsytere

  • Thomas Cappelen Malling
    Konsulent
  • Per-Magnus Rønning
    Grafisk Design