Jubel!

Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
Norsk Tipping
Norsk Tippings oppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud. Undersøkelser viste at spesielt yngre ikke identifiserte seg med Norsk Tipping, og konkurransen intensiveres stadig. Ny merkevarestrategi skal sikre at flere identifiserer seg sterkere med selskapets identitet. Mormerket Norsk Tipping skal bli en synligere avsender – inspirerende, aktiv og tilstedeværende. Oppgaven var å revitalisere identiteten (inkl. produktmerker som Lotto/Flax), skape en tydeligere merkevare og begeistre en ung målgruppe. Tippekrysset skulle bestå med referanser til tidligere uttrykk. Vi utviklet et konsept vi kalte Jubel! Identiteten skaper energi, jubel og glede og feirer grasrota, ildsjeler og elitespillere, dugnadsånd, spillglede og den norske folkesjela! Den er også en grafisk beskrivelse av spenningen og vinnerfølelsen. Tippekrysset har fått en mer aktiv form og er senterpunktet som alt springer ut ifra. Det er lekent, friskt og moderne og fungerer like godt som markør utenfor kommisjonær, som sponsormerke og som noe «levende» på digitale flater. Identiteten har fleksibilitet og et stort mulighetsrom med volumkontroller for ulike kommunikasjonsoppgaver. Nytt produktmerkesystem er tilpasset bredden i NTs tilbud, gir rom til spillenes egne personligheter og åpner opp for innovasjon som kan begeistre de yngre. Gjennom bevegelse og animasjonsguidelines forsterkes energien, gjenkjennelseseffekten og synligheten.

Bidragsytere

 • Simen Grankel, Alexandra Schou Salbu, Rikke Hatlo og Anna Ducros, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Alexandra Schou Salbu, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Veronica Holand og Carl Fredrik Angell, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Alistair Cheyne, Stir Animasjonsstudio
  Annet (må beskrives)
 • Jørgen Westerberg og Øivind Lunde, Stir Animasjonsstudio
  Annet (må beskrives)
 • Terje Lien, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Turid Rønningen, Dinamo
  Prosjektleder
 • Maria Lima, Stir Animasjonsstudio
  Annet (må beskrives)
 • Magnus Rakeng, Melkeveien Designkontor
  Annet (må beskrives)
 • Simen Grankel, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Yngvild Nygaard, Norsk Tipping
  Ansvarlig hos kunde