Kapitalgapet

Sendt inn av
TRY
Kunde
DNB
Medieplassering
Ekstra magasin distribuert med Kapital 400
Medalje
Gullblyanten 2019
Sølv, Print
Selv om Norge er kåret til verdens mest likestilte land, er vi langt fra økonomisk likestilte. I fjor gikk 80% av alt aksjeutbytte til menn, og hadde vi hatt likelønn i dag, ville menn fortsatt tjent 53 milliarder mer enn kvinner. Debatten har lenge handlet om lønn, men det er hva menn og kvinner gjør, eller ikke gjør, med pengene sine som utgjør den store forskjellen. Med samfunnsansvaret av å være Norges største bank, ønsket DNB å starte en viktig samtale rundt økonomisk likestilling og kvinnelig eierskap, og gjennom det få flere kvinner til å investere. Som en del av lanseringskampanjen inngikk DNB et samarbeid med magasinet Kapital. Da den årlige listen over Norges 400 rikeste kom ut, fulgte det med et ekstra magasin fra DNB. «Kapitalgapet» viste den samme listen – men uten alle menn. Gjennom samarbeidet fikk DNB tilgang til den høyst sensitive listen og Kapitals visuelle profil. Magasinene ble distribuert rygg mot rygg, slik at leserne kunne se den samme listen fra to ulike perspektiver. Stuntet fikk massiv omtale og førte blant annet til en debatt på NRK. Kapitalgapet var en sterk bidragsyter til at DNB for alvor fikk satt tematikken på dagsorden.

Bidragsytere

 • TRY
  Reklamebyrå
 • Caroline Riis
  Annet (må beskrives)
 • Eirik Sørensen
  Annet (må beskrives)
 • Kristina Skogen Tangeraas
  Konsulent
 • Ingrid Linjordet
  Prosjektleder
 • Katharina Sinding-Larsen Fries
  Prosjektleder
 • Jeppe Gjesti
  Grafisk Design
 • Lene Vintervoll
  Annet (må beskrives)
 • Anette Finnanger
  Annet (må beskrives)
 • Andreas Roel Vevle
  Producer
 • TRY APT
  Produksjonsbyrå
 • Alexander Krill
  Annet (må beskrives)
 • Kim Jensen
  Musikk
 • Anne Birgitte Nesse
  Grafisk Design
 • Richard Kristoffersen
  Annet (må beskrives)
 • Gretha Nicolaysen
  Annet (må beskrives)
 • Mette Olsen
  Ansvarlig hos kunde
 • Pia Svärd
  Ansvarlig hos kunde
 • Aina Lemoen Lunde
  Ansvarlig hos kunde
 • Kim Holm
  Annet (må beskrives)
 • Marcus Sand Hukkelås
  Regissør
 • TRY Film
  Produksjonsbyrå
 • Marius Vesteraa
  Filmfotograf
 • Marius Egeland
  Prosjektleder
 • Elisabeth Garden Danielsen
  Producer
 • Morten Holte Hanssen
  Regissør
 • Karen Vaksdal Madsen
  Producer
 • Johanne Radford
  Annet (må beskrives)