Med vennlig hilsen

Sendt inn av
Mvh
Ekstern url
https://mvh.no/
I 2019 fusjonerte reklame- og designbyrået Alle Gutta med design- og teknologibyrået SandeFredin. Sammen tok vi navnet Mvh (en mye brukt forkortelse for «Med vennlig hilsen», der altså). Mvh er et navn som i seg selv sier mye om identiteten vår. Både i form av hvilken rolle vi har overfor kundene våre og hvilken kommunikasjon vi skaper for dem. En vennlig hilsen kommer nemlig sjelden alene. Den har som regel noe foran og noe bak. Og vi ønsker å være bindeleddet mellom det som sies (kommunikasjonen) og den som sier det (kunden), samtidig som vi ønsker at det som sies ikke skal oppfattes som støy, men som en vennlig hilsen. Mvh-navnet og dets betydning er helten i identiteten vår. Den tilhørende visuelle verktøykassen kommer med brukervennlig hilsen.

Bidragsytere

 • Jørn-Tore Sande
  Grafisk Design
 • Sindre Trolsås
  Grafisk Design
 • Katrine Bervell
  Grafisk Design
 • Cecilie Kvam
  Grafisk Design
 • Joakim Sundal
  Annet (må beskrives)
 • Odd Einar Hennøy
  Tekstforfatter
 • Bente Stray
  Prosjektleder
 • Jon Fredø
  Annet (må beskrives)