Miljøverndepartementets jubileumsmagasin BALANSEN

Sendt inn av
LOS&CO
Kunde
Miljøverndepartementet
Medieplassering
Enkeltstående utgivelse i mai 2012
Målet var å synliggjøre bredden i Miljøverndepartementets arbeid gjennom fire tiår, med vekt på store seire og positiv utvikling på miljøfeltet, men også kampene som lå bak. Fortelle gode historier om betydningen av miljøvernpolitikken gjennom 40 år, og gjennom disse vise at miljøvern nytter. Magasinet var en av hovedpillarene i jubileumsferingen, og var den av aktivitetene med bredest folkelig appell. Vår hovedutfordring var å presentere til dels tunge byråkratiske prosesser og tørre fakta på en måte som fenget en usedvanlig bred målgruppe. Det ble tidlig klart at historiefortelling måtte stå i sentrum – og reportasjeformen dominere i både tekst og bilder. Konseptet fulgte forøvrig en rød tråd, nemlig at alle kamper, alle fremskritt innen miljøpolitikken er basert på en balanse mellom ulike samfunnsinteresser. Derav publikasjonens navn. Magasinet skulle forøvrig være variert både visuelt og innholdsmessig – med både korte og lange saker, utstrakt bruk av faktabokser og undersaker, og til dels store bilder og illustrasjoner. Innholdet i Balansen er med andre ord et resultat av en rekke bevisste valg, der oppdragsgiver og byrå samarbeidet tett og godt gjennom hele prosessen, fra utvikling til produksjon. En prosess der kreative krumspring hele tiden måtte avbalanseres mot tunge politiske føringer.

Bidragsytere

 • Marianne Alfsen, Felix Media
  Annet (må beskrives)
 • Elisabet Molander, Miljøverndepartementet
  Ansvarlig hos kunde
 • Katrine Øiestad, LOS&CO
  Prosjektleder
 • Jan Johnsen, LOS&CO
  Konsulent
 • Catharina Eberlin, LOS&CO
  Art Director
 • Hallvard Nilsen, LOS&CO
  Art Director