Norske gater og plasser

7742 7d3b6 original
Sendt inn av
Concorde Design
Kunde
Forlaget Press
Medieplassering
boka blir solgt på vanlig vis gjennon norske bokandlere, pluss gjennom kanalene til Riksantikvaren og Statens vegvesen
Stadig flere nordmenn bor i byer, og spørsmål om gode byrom blir dermed stadig viktigere for oss. Denne boka tar for seg viktige byrom i 37 store og små norske byer. Boka skal identifisere hva som er kvalitet og samtidig gi et bilde av utfordringene i norsk byutvikling. Den skal formidle noe av fagdebatten til en bredere offentlighet. Designet legger til rette for å presentere svært så forskjellige byrom på en fleksibel og effektiv måte, gjennom et avstemt samspill mellom tekst, bilder, kart og andre grafiske elementer. Guri Dahls nye bilder skal stå i dialog med et et nøye utvalgt historisk bildemateriale, og til sammen skal de gi et levende, fascinerende og lett forståelig bilde av de forskjellige fasene i byutviklingen. Et stort og sjenerøst format gir leseren følelsen av å «være der» og yter de mange detaljene i bildene full rettferdighet. Valget av ubestrøket papir gjennom hele boka gir et nærværende og organisk preg til boka, understreket av fargevalgene på omslag og i bindmateriale. (I tillegg til filer av omslaget blir selve boka levert for juryering).

Bidragsytere

 • Bengt Olsson
  Grafisk Design
 • Guri Dahl
  Fotograf
 • Peter Butenschøn
  Tekstforfatter
 • Trygve Riiser Gundersen
  Prosjektleder