Norske gater og plasser

7791 b33b5 original
Sendt inn av
Concorde Design
Kunde
Forlaget Press
Medieplassering
selges gjennom bokhandlere og gjennom Riksantikvarens og Vegvesesenets kanaler.
Stadig flere nordmenn bor i byer, og spørsmål om gode byrom blir dermed stadig viktigere for oss. Denne boka tar for seg viktige byrom i 37 store og små norske byer. Boka skal identifisere hva som er kvalitet og samtidig gi et bilde av utfordringene i norsk byutvikling. Den skal formidle noe av fagdebatten til en bredere offentlighet Designet legger til rette for å presentere svært så forskjellige byrom på en fleksibel og effektiv måte, gjennom et avstemt samspill mellom tekst, bilder, kart og andre grafiske elementer. Guri Dahls nye bilder skal stå i dialog med et et nøye utvalgt historisk bildemateriale, og til sammen skal de gi et levende, fascinerende og lett forståelig bilde av de forskjellige fasene i byutviklingen. Et stort og sjenerøst format gir leseren følelsen av å «være der» og yter de mange detaljene i bildene full rettferdighet. Valget av ubestrøket papir gjennom hele boka gir et nærværende og organisk preg til boka, understreket av fargevalgene på omslag og i bindmateriale.

Bidragsytere

 • Bengt Olsson
  Grafisk Design
 • Guri Dahl
  Fotograf
 • Peter Butenschøn
  Tekstforfatter
 • Trygve Riiser Gundersen
  Ansvarlig hos kunde