Nye koblinger

Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet (INN) ble opprettet 1. januar 2017 gjennom en sammenslåing av Høgskolene i Hedmark og Lillehammer. Den nyetablerte høgskolen har satt seg tre viktige mål: Få universitetsstatus i 2020. Skape én organisasjon som studenter og ansatte fra to tidligere konkurrerende institusjoner kan samles om. Og bli en regional kraft: aktiv, synlig - og bidra til vekst, innovasjon og verdiskapning. INN tilbyr ulike fagområder, fra BA til PHD-nivå. Skolen er spredd på syv ulike studiesteder i regionen. Identiteten skal være relevant uansett fagområde, virke samlende på tvers av studiesteder og ha et uttrykk som er et universitet verdig. Vi utviklet konseptet «Nye koblinger» Konseptet handler om ny kunnskap og forståelse, om interfaglig samarbeid, nærhet student/foreleser, tette bånd mellom INN og Innlandets næringsliv og et ønske om kontinuerlig utvikling. Nye koblinger forteller også historien om to institusjoner som blir én – fusjonen. Konseptet er visualisert som en stilisert, solid og stram vev av karakteristiske tynne og tykke linjer. Det er designet en egen font basert på veven, Innlandet Display. Fonten utgjør identitetens primærverktøy, der INNs logo er en integrert del. Font og ikoner fungerer som en forlengelse av logoen, og sikrer en sterk identitet - også der logoen ikke er tilstede.

Bidragsytere

 • Sunniva Djupedal og Tonje Jæger
  Annet (må beskrives)
 • Alexandra Schou Salbu og Nicholas Kulseth
  Annet (må beskrives)
 • Arve Båtevik
  Annet (må beskrives)
 • Frode Skår, Jens Uwe Korten og Kathrine Skretting
  Ansvarlig hos kunde
 • Annie Myhre
  Annet (må beskrives)
 • Marie Skajaa Sandegren og Marius Nilsen
  Prosjektleder
 • Marianne Wilhelmsen
  Annet (må beskrives)
 • Norse Digital
  Webutvikling