Oselvar:VR

LXQWAK Do Presentationboard Oselvar VR
Sendt inn av
Picapoint Studio AS
Kunde
Oselvarverkstaden
Vår nasjon, vårt folk og vår overlevelse er bundet til sjøen. Slik har det vært siden tidenes morgen, og slik er det fremdeles. Da Norge hadde Europa og verden i sitt jerngrep, var det via sjøveien vi kom. Opp elver, inn fjorder – over åpne hav. Det var ikke en vannmasse våre skip og båter ikke kunne overvinne. Vår nasjonalbåt – Oselvaren – og verkstedet som bygger dem ved munningen av Oselven er en unik del av norsk kysthistorie. En ubrutt håndverkskompetanse med tusen år lange aner. Likevel har denne kunnskapsformidlingen vært forbeholdt spesielt interesserte med mulighet å besøke Oselvarverkstaden eller lese historisk faglitteratur. Inntil nå. Gjennom bruk av moderne, innovativ teknologi bidrar prosjektet til å bevare vår felles kulturarv, og kunnskap som har gått i arv i hundrevis av år. I et virtuelt verksted kan brukerne gjennomføre oppgaver og lære både eldre og mer moderne byggeskikker – som for eksempel kilekløyving av stokk, og klinking med kobbersaum. Hver oppgave er knyttet til et filmrom med ytterligere informasjon i alt fra tømmer-arbeid, historie og bygging. Som et opplevelsemedium, gir VR brukeren en uforstyrret, selvstyrt arena for læring. Gjennom VR har vi lykkes i å bringe historien til Oselvarbåten til et større publikum enn tidligere.

Bidragsytere

 • Thomas Bull
  Utvikling/spilldesign
 • Kjetil Myhre Berge
  Komponist/animasjon/3D modellering/lyddesign
 • Erik Hatleli Aasen
  Spilldesign/prosjektledelse/innhold/voice/lyddesign
 • Dušan Mihailović
  Design/konseptdesign
 • Bjørn Stian Bjoarvik
  Idé/teknologivalg