reMarkable

40809 b5ac1 original
Sendt inn av
ANTI INC
Kunde
reMarkable
PROSJEKTBESKRIVELSE Norskproduserte reMarkable har revolusjonert E-papir nettbrett-kategorien ved å minimere forsinkelsen mellom pennen og papirskjermen. I motsetning til vanlige digitale skjermer bruker E-papir ikke RGB med baklys, men fysiske blekkpartikler og reflekterer lys på samme måte som vanlig papir. Teknologien har klare begrensinger: skjermen har ingen farger og må i tillegg ‘refreshes’ med jevne mellomrom for å hindre ghosting. Sony og andre store aktører har lenge hatt E-tegnebrett, men forsinkelsen mellom pen og papir har alltid vært for stor til å skape en naturlig tegne-/skriveopplevelse. Det eksisterer derfor ingen etablerte normer for UI-design i kategorien. Oppdraget vårt var å skape et unikt og identitetsskapende UI-design for produktet. KONSEPT OG VALG AV LØSNINGER Vår hovedmålsetting var å la teknologiens svakheter bli en fordel og identitetsbærer. Vi valgte å jobbe utelukkende med harde grafiske former og unngå alle gråtoner. Ikke bare fordi nyanser i grått er tyngre å behandle for hardwaren, men mest fordi vi ikke ville gi innrykk av at reMarkable skulle kunne sammenliknes med iPad Pro i brukeropplevelse. Produktet er for folk som elsker å tegne og notere på papir og det er papiropplevelsen produktet må knyttes mot. Alle ikoner er spesialdesignet og brukergrensesnittet er utviklet for å gi en lett og oversiktlig brukeropplevelse – og samtidig skape en tydelig produktidentitet. Designuttrykket er også gjennomført på reMarkables mobil- og nettleser-apper for å skape en helhetlig brukeropplevelse. RELEVANTE RAMMEBETINGELSER Hele brukergrensesnittet ble utviklet og testet kontinuerlig i samarbeid med reMarkable under utviklingen av selve produktet.

Bidragsytere

 • Magnus Henriksen
  Grafisk Design
 • Kjell Ekhorn
  Art Director
 • Maren Helle
  Annet (må beskrives)
 • David McInnes
  Annet (må beskrives)
 • Mats Herding Solberg
  Art Director
 • Dan Robert Ekrem
  Annet (må beskrives)
 • Heidi Wilhelmsen
  Annet (må beskrives)
 • Cristina Engum
  Prosjektleder
 • Magnus Haug Wanberg
  Annet (må beskrives)
 • Thomas Johanssen
  Annet (må beskrives)
 • Martin Sandsmark
  Webutvikling
 • Patrick Brataas
  Webutvikling
 • Marius Bugge Monsen
  Webutvikling
 • Victor Sandstad
  Webutvikling
 • Jens Bache-Wiig
  Webutvikling
 • Henrik Hartz
  Webutvikling