Ringvirkninger

Sendt inn av
Kristina V. H. Henrichsen
Kunde
Skoleoppgave v/Høyskolen Kristiania
Redesign av Munchmuseets visuelle identitet i anledning deres nye museumsbygg. Edvard Munch var en kunstner, fra lille Norge, som lagde kunst som ville få innvirkning på hele kunstverdenen. Hans arbeid var en katalysator for forandring og videreutvikling, og konseptet Ringvirkninger fungerer som en konstant påminnelse til Munchmuseet om at de bør etterstrebe samme rolle. Det er utviklet et eget alfabet til museets bruk, deres femte element, som utgjør en visualisering av ringvirkninger, noe alle kan kjenne igjen og ta eierskap til, som viser at museet er både nytenkende og rause, da det vil oppmuntre besøkende til å ta del i ikke bare museets aktivitetstilbud, men også selve identiteten deres.

Bidragsytere

  • Kristina V. H. Henrichsen
    Grafisk Design