Rosa sløyfe 2018

Sendt inn av
Kitchen/ NewWork
Kunde
Kreftforeningen
Medieplassering
Sosiale medier, OOH, bannere og print
Må alltid kreftkampanjer være triste? Når ting er trist og vondt blir det også vanskelig å snakke om. Dette var utfordringen da vi skulle øke kjennskapen til senskader i Rosa Sløyfe-kampanjen for 2018. I dag overlever 9 av 10 brystkreft. Men for minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris: De får senskader, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft. Dette er det få som vet, både blant pasienter, pårørende og til og med blant helsepersonell. Derfor er det å fortsette å være trist, trøtt, plaget og syk etter kreft er tabu. Det er en stor forventning til at du skal være glad og takknemlig for å ha overlevd. Det er ikke minst et stort sjokk for kvinnene at helsa i mange tilfeller blir verre enn det den var da de var kreftsyke. For å senke terskelen for samtale og øke kjennskapen til senskader, brukte vi humor som medisin. Vi lagde en rekke humoristiske tegneserier fra hverdagen til faktiske senskade-pasienter. Ved å bruke en naiv tegnestrek forenklet vi budskapet og gjorde det lettere for folk å bli kjent med de ulike senskadene. Som følge av kampanjen økte kvinners kjennskap til senskader fra 29% til 38%.

Bidragsytere

 • Ole Andreas Finseth
  Art Director
 • Anne Marte Smebye
  Tekstforfatter
 • Anett Thulin Røkke
  Konsulent
 • Karoline Nybakk
  Prosjektleder
 • Caroline Weseth
  Grafisk Design
 • Linn Johnsson
  Planner
 • Tina Pittermann
  Grafisk Design
 • Rebecca Kvidal
  Annet (må beskrives)
 • Adam Grüner
  Annet (må beskrives)
 • Aasmund Amundsen
  Klipp
 • Tyge Christiansen
  Lyd
 • Tinagent
  Produksjonsbyrå
 • Pål Laukli
  Fotograf
 • Hanne Sigbjørnsen / Tegnehanne
  Illustrasjon
 • Henrik Josefsson
  Grafisk Design
 • Ida Paus
  Ansvarlig hos kunde