Sammen i alt

44076 2285e original
Sendt inn av
S & B-N
Kunde
Sparebanken Sør
Medieplassering
Kino og programmatisk annonsering
Sparebanken Sør har kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Mer enn 50% av alle banktjenester i landsdelen går i dag via banken. De er også en aktiv samfunnsaktør i regionen. Vår oppgave var å skape en profilkampanje som rettet fokus på bankens verdier om å være en nær og personlig aktør i landsdelen. Løsningen skulle treffe en bred målgruppe og bygge stolthet hos eksisterende kunder samt vekke oppsikt hos nye kunder. Sørlandet er den landsdelen i Norge med flest dialekter. Dialekt speiler historie, generasjoner og tradisjoner, men også utvikling, tilpassing og storhet. Mange gode råd har blitt gitt på ulike dialekter av bankfunksjonærer opp gjennom tidene. Selv om banken utvikler seg digitalt, vil nærhet fremdeles være viktigst. Voiceover til filmen ble lest inn på de mest særegne dialektene Sørlandet har å by på. De ulike dialekt-versjonene ble vist på kinoer i geografisk tilpassede områder, som matchet dialekten. Gjennom programmatisk annonsering ble publikum også eksponert for filmene på sin dialekt der de var. Det ble lagd 6, 15, 20 og 30 sek versjoner av den 2 min lange hovedfilmen. Caset her viser hovedfilmen på valledialekt og en dialektreel som er lagd for å vise konseptet.

Bidragsytere

 • S & B-N
  Reklamebyrå
 • Tangrystan
  Produksjonsbyrå
 • Hallvor Witzø
  Regissør
 • Jostein Syvertsen
  Prosjektleder
 • Nicholas Sillitoe
  Musikk
 • Trond Skjæveland
  Ansvarlig hos kunde
 • Gry Sætre
  Producer
 • Lena Jore
  Annet (må beskrives)
 • Nina Bråthen-Nordland
  Annet (må beskrives)
 • Christian Bråthen-Nordland
  Kreativ leder
 • Paal Odden
  Annet (må beskrives)
 • Reiel Bruland
  Annet (må beskrives)
 • Daniell Ashby
  Annet (må beskrives)
 • Andreas Bru Eide
  Annet (må beskrives)
 • Roald Råsberg
  Annet (må beskrives)
 • Mikkel Gulliksen
  Prosjektleder
 • Oda Jenssen
  Prosjektleder
 • Nils Eilif Bremdal
  Filmfotograf
 • Emil Håseth Gurvin
  Annet (må beskrives)
 • Madeleine Kviljo
  Annet (må beskrives)
 • Ernst Møiø
  Annet (må beskrives)