Sammensatt samhold

Sendt inn av
Dinamo AS
Kunde
Musikernes Fellesorganisasjon / Creo
MFO er en sterk og tydelig samfunnsaktør i kunst og kulturlivet. Opprinnelig en fagforening kun for musikere og musikkpedagoger. I dag organiserer foreningen ALLE som har sin inntekt fra kunst og kultur – en svært sammensatt og mangfoldig gruppe. Den gamle profilen var utdatert, lite attraktiv og svært begrenset med en unaturlig inndeling av yrkesutøverne med fokus på musikk. MFO ønsket å fremheve mangfoldet, og samtidig en nyskapende, aktuell, seriøs fagforening. Identiteten skulle tydeliggjøre organisasjonens styrke - spennet mellom ulikhetene blant medlemmene og fellesnevnere som holder dem sammen. Konsept: Sammensatt samhold. Mange kunstformer kan representeres gjennom utvalgte faktorer: tid, bevegelse, variasjon og intensitet. Variasjoner av disse gir et bredt register: rytme, lidenskap, dynamikk, spenning, refleksjoner, mm. Dette tas ut gjennom tre grunnelementer: kurver, repeterende former og sirkler. Ulike kombinasjoner viser helhet gjennom ulikhetene, fra klassisk til samtid, ord til toner, pensel til blyant, klasserom til øvingsrom, fuzz til nylon: et sammensatt samhold. Mangfold og variasjonen i grunnelementene er dermed identitetsbærende for MFO og grunnlaget for alle verktøyene i identiteten: Kunstnere og kulturarbeidere representert ekspressivt og omskiftelig, med variasjon, muligheter og mangfold. Løsningen måtte tåle et forventet navneskifte og lanserte før navneskifte ble avgjort og funnet. MFO font- og formgenerator: http://kunde.dinamo.digital/2018/mfo/fontgenerator/

Bidragsytere

 • Anna Ducros og Simen Grankel, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Anna Ducros, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Nicholas Kulseth, Dinamo
  Webdesign
 • Kevin Dippner, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Marianne Wilhelmsen, Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Linda Karoline Ringstad og Erik Normann
  Ansvarlig hos kunde
 • Live Frisak og Turid Rønningen, Dinamo
  Prosjektleder
 • Simen Grankel, Dinamo
  Annet (må beskrives)