Statoil 2030

Sendt inn av
TRY
Kunde
Statoil
Statoil slet med omdømmet som et utdatert selskap og spesielt de unge satt spørsmålstegn ved hvordan Statoil skulle omstille seg i det grønne skiftet. Utfordringen var klar: Mindre tåkeprat og flere bevis. TRYs løsning ble en tidslinje med konkrete prosjekter og planer fram mot år 2030. Nettsiden har blitt et viktig verktøy internt i Statoil, i B2B, samt i møte med politikere og opinionsledere, og viser at kommunikasjon og det man snakker om, kan påvirke måten et selskap opererer på. Kampanjen rundt nettsiden skapte debatt, og ble blant annet omtalt av Rasmus Hansson og endte i debatt på Dagsnytt 18, hvor Statoil var representert for å redegjøre for kampanjen.

Bidragsytere

 • Morten Holthe Hanssen
  Filmfotograf
 • Dennis Magnus-Andresen
  Grafisk Design
 • Erikha Harket
  Konsulent
 • Thomas Lein
  Webutvikling
 • Henrik Øinæs Habberstad
  Ansvarlig hos kunde
 • Jan Kristian Haavi
  Webdesign
 • Vilje Mohn
  Prosjektleder
 • Mona Løkke
  Prosjektleder
 • Marius Nettum
  Webutvikling
 • Annette Werner
  Annet (må beskrives)
 • Johanne Lund
  Producer
 • APT
  Produksjonsbyrå
 • Kyrill Dementiev
  Filmfotograf
 • Frode Alver Nilsen
  Konsulent
 • Øystein Lühr-Sæthre
  Filmfotograf
 • Susanne Hovda
  Tekstforfatter
 • Nils Wogsted
  Annet (må beskrives)
 • Marius Aasen
  Art Director
 • Linda Tillier
  Annet (må beskrives)
 • Sven Jensen
  Konsulent
 • Jeppe Gjesti
  Grafisk Design
 • Cato Gjertsen
  Tekstforfatter
 • Robin Idland Krüger
  Konsulent
 • Jørgen Gulvik
  Tekstforfatter