Tenk Tre

52499 f979b original
52502 36d69 original
Sendt inn av
Los & Co
Kunde
Norges Skogeierforbund
Medieplassering
2019
Visste du at alt som lages av olje kan lages av tre? I en tid hvor trefelling assosieres med noe negativt, er det behov for skogeiere og aktører å samles om et felles, positivt budskap. Målet er å vise hvordan økt bruk av trebaserte produkter og løsninger fremmer innovasjon, og hvordan norsk tre spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Skal vi etterlate oss en grønnere klode, må vi erstatte svart karbon med grønt karbon. Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk. For hvert tre vi hogger, planter vi nye. Alle disse trærne fanger opp og lagrer CO₂ fra atmosfæren. Når trærne blir gamle, fanger de mindre CO₂. Da er de klare for en ny jobb. En jobb som en fornybar naturressurs. Den visuelle identiteten er tiltenkt å skape et positivt og progressivt uttrykk, som bidrar til å sette søkelyset på grønnere valg. Logoen symboliserer selve treet som hogges, danner en åpen og dynamisk pil som gir retning og peker mot fremtidens mulighetsrom. Det typografiske bildet er solid, og speiler både trevirket i seg selv, håndverket og næringens majestetiske historie. Tenk grønt. Tenk smart. Tenk Tre.

Bidragsytere

 • Marianne Christie Ryalen
  Grafisk Design
 • Vivian Ramfjord
  Grafisk Design
 • Bård Skjørtorp
  Konsulent
 • Ellen Margrethe Fougner
  Prosjektleder
 • Hanne Røn Artnsen
  Ansvarlig hos kunde
 • Lukas Szachanski
  Annet (må beskrives)
 • Per Olav Walmann
  Annet (må beskrives)
 • Øystein Haugseth (Neue Design Studio)
  Webdesign
 • Jerry & Conrad
  Webutvikling
 • Hedvig Haraldstad
  Tekstforfatter
 • Caroline Nordby
  Art Director