The Gender Equality Experience

51554 a338c original
Sendt inn av
Los & Co
Kunde
BI Norwegian Business School
Medieplassering
Facebook, YT / Mexico, Frankrike, Italia, USA, Russland, Tyskland, Ukraina, Storbritannia, Romania, Vietnam
Utfordring: Handelshøyskolen BI ønsker å tiltrekke seg internasjonale studenter. BI har lav kjennskap utenfor Norge og målgruppen er stor og fragmentert. Innsikt: Destinasjon velges før studiested, altså må vi selge Norge. Mange har fordommer knyttet til at Norge er langt nord, er kaldt, ugjestmildt og annerledes. Vi vet også at unge folk er bekymret for høy konkurranse ved endt utdanning, og har behov for å stå ut i mengden. Løsning: Vi snudde barrierer til fordeler, og forteller hvordan det å velge Norge som studieland kan være et konkurransefortrinn. Derav konseptet Stand out, go north. Analogien til verdens mest kjente TV serie ga høy ga oss høy oppmerksomhet – og et univers hvor BI kunne snakke om sitt produkt på en relevant måte. Et av Norges fremste fortrinn – også økonomiske – er høy grad av likestilling sammenliknet med resten av verden. Vi inviterte studenter til Norge for å oppleve likestilling i praksis. Ca 800 søkte på The Gender Equality Experience. Målet med prosjektet var å inspirere morgendagens ledere til å tenke annerledes og dermed bidra til å skape økonomisk bærekraftige samfunn.

Bidragsytere

 • Maria Myhre
  Art Director
 • Marianne Knutsen
  Kreativ leder
 • Bjørn Kjetil Tønnessen
  Konsulent
 • Elisabeth Skogen Helland
  Prosjektleder
 • Vivian Ramfjord
  Grafisk Design
 • Dean Clark
  Tekstforfatter
 • Sigve Aspelund
  Regissør
 • Caroline Werring
  Producer
 • The Film Agency Oslo
  Produksjonsbyrå
 • Anette Skott
  Ansvarlig hos kunde
 • Kim Syvaldsen
  Ansvarlig hos kunde
 • Hocus Focus
  Annet (må beskrives)