UDIR-magasinet

Sendt inn av
Dinamo
Kunde
Utdanningsdirektoratet
Medieplassering
Magasinet er distribuert til alle landets skoler og i tillegg er det en digital versjon for mobile kanaler og nett. Magasinet ble også annonsert for på Facebook i uke 6-7 2014.
Bakgrunn: Dinamo vant oppdraget fra Utdanningsdirektoratet om å lage et magasin rettet mot ansatte i skolesektoren. Målet var å få flere lærere og rektorer til å søke om videreutdanning innen fristen 15. mars, 2014. Magasinet er en del av myndighetens satsing på økt kompetanse og kvalitet i skolesektoren, som er det største løftet for lærere noensinne. Løsning: Dinamo designet og ledet det redaksjonelle arbeide med å produsere innhold til Udir-magasinet som kom ut våren 2014. Magasinet er distribuert til alle landets skoler. Det finnes også i digital versjon for mobile kanaler og nett (magasinet.udir.no). Dette ble også støttet av målrettet annonsering på Facebook. Resultat: 75 prosent flere hadde søkt på videreutdanning for lærere i 2014 enn året før, da søknadsfristen gikk ut. Utdanningsdirektoratet mener at Udir-magasinet, sammen med bedre finansieringsordninger og sterkt politisk fokus, har bidratt til dette. Magasinet fikk svært positive tilbakemeldinger fra målgruppene og designet videreføres. Dinamo har også vunnet oppdragene med å videreutvikle de to magasinene de neste tre årene.

Bidragsytere

 • Doris Amland
  Annet (må beskrives)
 • Dinamo
  Art Director
 • Dinamo
  Annet (må beskrives)
 • Kim Asphaug
  Annet (må beskrives)
 • Gudrun Kathle Lægreid
  Annet (må beskrives)
 • Tove Margrethe Thommesen
  Annet (må beskrives)
 • Helge Lund
  Annet (må beskrives)
 • Dinamo
  Annet (må beskrives)