Velkommen til Oslo

Sendt inn av
SMFB
Kunde
Ruter
Medieplassering
Facebook, Instagram, Snapchat, Ombordplakater, Utendørs
Ruter er en viktig del av Oslo, og knytter byen sammen med buss, bane og trikk. Kan vi som en sentral aktør også være med på å knytte mennesker litt mer sammen? Velkommen til Oslo var en kampanje hvor vi ga noen som var nye i byen og ombord et ansikt, og oppfordret folk til å få dem til å føle seg velkommen. Kampanjen var et samspill mellom analoge flater utendørs og ombord, og sosiale medier. Folk ble oppfordret til både å si hei, og å engasjere seg ved å foreslå aktiviteter med noen av våre nye naboer.

Bidragsytere

 • Lasse Polmar
  Konsulent
 • Stefan Faldbakken
  Regissør
 • Kaja Gilje Sekse
  Annet (må beskrives)
 • Knut B. Jensen
  Producer
 • Diana Jandl von Hall
  Prosjektleder
 • Yvonne Waage
  Ansvarlig hos kunde
 • Mari Jacobsen
  Prosjektleder
 • Vibeke Skar
  Ansvarlig hos kunde
 • Nils Hausken
  Grafisk Design
 • Anders Flatland
  Filmfotograf
 • Victoria Hansson
  Annet (må beskrives)
 • André Koot
  Annet (må beskrives)
 • Sindre Broager Grønn
  Annet (må beskrives)
 • Hans Martin Rønneseth
  Annet (må beskrives)
 • Jeton Kacaniku
  Fotograf
 • Thomas Askim
  Annet (må beskrives)
 • Susann Bruusgaard
  Grafisk Design
 • Eirik Stensrud
  Annet (må beskrives)
 • Mira Stenvik Granly
  Grafisk Design
 • Torstein Drogseth
  Konsulent
 • Heimlich
  Produksjonsbyrå