Venterom

Sendt inn av
Live Schille
Kunde
Studentprosjekt
Medieplassering
Utstilling på Kunsthøgskolen i Oslo
I starten av 2. året på masterstudiet skulle vi jobbe med temaet frykt. Vi ble oppfordret til å utfordre vår frykt gjennom visualisering den. Målet med prosjektet var å skape en ny forståelse og opplevelse av frykten, for oss selv som utøvere eller for seeren av det ferdige verket og å skape samtaler rundt et vanskelig tema. I 2016 ble mine foreldre utsatt for en alvorlig bilulykke. Når vi ankom sykehuset ble jeg om mine søsken plassert i et venterom. Vi visste ikke utfallet og måtte vente på svar i flere timer. Det å befinne seg i dette limbo av uviss venting er noe mange opplever i større eller mindre grad i løpet av livet. Konseptet venterom kan i seg selv oppleves skremmende. Det ble interessant for meg å utforske hvordan rom og traumatiske opplevelser har en så sterk tilknytning. I prosjektet forsøkte jeg å gjenskape opplevelsen av å være i dette limboet, følelsen av å være fanget i et vakuum uten fluktmulighet. Gjennom å designet venterommet i miniatyrformat med hull i bunnen, grafiske elementer, miniatyr-møbler, lys og lyddesign kunne jeg invitere seeren inn til å gjøre det samme; vente.

Bidragsytere

 • Live Schille
  Art Director
 • Live Schille
  Grafisk Design
 • Magnus Skatvold
  Filmfotograf
 • Henrik Schille
  Lyd
 • Live Schille
  Fotograf
 • Live Schille
  Illustrasjon
 • Live Schille
  Scenograf