Visuell identitet for Sparebanken Møre

55607 80f17 original
Sendt inn av
Scandinavian Design Group AS
Kunde
Sparebanken Møre
Ekstern url
http://sbm.no/
Sparebanken Møre er det største finanshuset mellom Bergen og Trondheim – en velrennomert og uavhengig bank i en sektor i stor endring. Nye aktører kommer raskt med innovative og til dels grensesprengende produkter og tjenester. For å møte denne utviklingen hadde de behov for en oppdatert og heldigital visuell identitet som speiler produkter og tjenester i et nytt konkurransebilde og som uttrykker bankens sterke sosiale engasjement. Møre og Romsdal er et av Norges mest innovative fylker i kraft av eksport og entreprenørskap. Med dette som utgangspunkt ble ny posisjon og visjon meislet ut – å være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Dette skulle bli en merkevare for folket og skapergleden – fra privatpersoner i alle faser av livet til det etablerte og unge næringslivet. Identiteten er bygd på geometriske former som alle bygger på hverandre – for å illustrere den gode samarbeidsånden og at man alltid driver hverandre opp og fram. Det ble et bevisst valg å bryte med kategorispråket, for å skape nysgjerrighet og nytt engasjement. Vi har skapt et modulært, skalerbart designsystem som enkelt tilpasses alle bankens kontaktflater – uansett festival eller konferanse, målgruppe eller kontekst. Et system som gir en identitet som gjør det mulig å være der for alle.

Bidragsytere

 • Hanne Dillan Pedersen
  Annet (må beskrives)
 • Thomas Ramskjell Larsen
  Grafisk Design
 • Andreas Bjørkeng Sogn
  Grafisk Design
 • Marie Slettvold
  Prosjektleder