What's Brewing 2019

52058 f629b original
Sendt inn av
Melvær&Co
Kunde
What’s Brewing
Medieplassering
Mai 2019
Kunde: What’s Brewing er spesialølfestivalen som har gått fra å være en rebell som utfordrer lovverket mht. profilering av alkohol til å bli en av verdens beste og mest anerkjente festivaler i sitt slag. Utfordring/problem: Dette er en festival som har gjort det til et poeng å redefinere seg selv år for år – fra å være «lovbryter» til å bli «sovjetstat» for så å bli rebelsk og autoritetsutfordrer igjen. Så hvordan skulle den framstå i 2019? Løsning: Nettopp fordi festivalen har fått så stort internasjonalt ry med deltakende bryggerier fra alle verdens kontinent, ble det naturlig å gjøre festivalen til en reise i smaker. Derfor laget vi en festivalprofil basert på typiske «destinasjonsplakater» til alle de 15 landene som de 39 deltakende bryggeriene kommer fra. En nostalgisk anlagt reise i stilen fra den gang det faktisk var en opplevelse å bevege seg over landegrenser og oppleve egenarten til andre nasjoner. Arbeidet er også sendt inn fysisk.

Bidragsytere

  • Andreas Melvær
    Art Director
  • Helene Strek
    Illustrasjon
  • Andreas Melvær
    Grafisk Design