Who Run the World?

Sendt inn av
TRY
Kunde
DNB
Medieplassering
TV (TV2, TVN m.m), SoMe (Snapchat, Instagram, Facebook), Utendørs, Kino, Print (Finansavisen, KK, Kapital m.m), Online (finansavisen.no, dagbladet.no, kk.no m.m) egen nettside
Medalje
Gullblyanten 2019
Sølv, PR
Selv om Norge er kåret til verdens mest likestilte land, er vi langt fra økonomisk likestilte. I fjor gikk 80% av alt aksjeutbytte til menn, og hadde vi hatt likelønn i dag, ville menn fortsatt tjent 53 milliarder mer enn kvinner. Debatten har lenge handlet om lønn, men det er hva menn og kvinner gjør, eller ikke gjør, med pengene sine som utgjør den store forskjellen. DNB ønsket en kampanje for å motivere og inspirere kvinner til å investere mer. Men for å skape en reell forandring var vi helt avhengige av å få med oss resten av finansbransjen, politikere og pressen. PR-arbeidet var derfor et strategisk grep i alle kampanjens faser – ikke bare som et resultat. Gjennom å løfte frem helt nye innsikter, på provoserende men ærlige måter, klarte vi å skape det som til slutt ble en nasjonal samtale om økonomisk likestilling og kvinnelig eierskap. Gjennom kampanjen klarte DNB å skape en reell forandring. Kampanjen ble debattert og omtalt i alle de største redaksjonene, og alle de konkurrerende bankene stilte seg bak initiativet. Sammenliknet med samme periode i fjor har antall nye kvinnelige fondskunder økt med vanvittige 83%.

Bidragsytere

 • Gabriela Lunde
  Annet (må beskrives)
 • Hanne Henriksen
  Annet (må beskrives)
 • Charlotte Bergo
  Annet (må beskrives)
 • Lene Vintervoll
  Annet (må beskrives)
 • Kristian Skard
  Annet (må beskrives)
 • Beyoncé Knowles
  Musikk
 • Trine Hox
  Prosjektleder
 • TRY APT
  Produksjonsbyrå
 • TRY Opt
  Annet (må beskrives)
 • Ulrikke Louise Wiik
  Annet (må beskrives)
 • TRY
  Reklamebyrå
 • Caroline Riis
  Annet (må beskrives)
 • Robin Krüger
  Annet (må beskrives)
 • Eirik Sørensen
  Annet (må beskrives)
 • Kristina Skogen Tangeraas
  Konsulent
 • Anette Bellika Finnanger
  Annet (må beskrives)
 • Grace Chavez Heath
  Annet (må beskrives)
 • Thea Bjørndal Iversen
  Annet (må beskrives)
 • Egil Pay
  Art Director
 • Charlotte Olsen
  Annet (må beskrives)
 • Arne Eggen
  Konsulent
 • Tarek Selim
  Prosjektleder
 • Katharina Sinding-Larsen Fries
  Prosjektleder
 • Ingrid Linjordet
  Prosjektleder
 • Simen Ringen
  Annet (må beskrives)
 • Jeppe Gjesti
  Grafisk Design
 • Kristin David-Andersen
  Grafisk Design
 • Sheila Johansson
  Regissør
 • Anne Birgitte Nesse
  Grafisk Design
 • Joel Rostmark
  Producer
 • Karen Vaksdal Madsen
  Producer
 • Erik Torell
  Annet (må beskrives)
 • Andreas Roel Vevle
  Producer
 • Sophia Olsson
  Filmfotograf
 • Vizeum
  Annet (må beskrives)
 • Kaare Øystein Trædal
  Annet (må beskrives)
 • TRY Råd
  Annet (må beskrives)
 • Christoffer Køltzow
  Webdesign
 • Emma Backman
  Klipp
 • NewLand
  Annet (må beskrives)
 • Emil Karlsson
  Webdesign
 • OHLOGY
  Musikk
 • Johanne Radford
  Webdesign
 • Ellinor Nilsson
  Lyd
 • Nicklas Hellborg
  Annet (må beskrives)
 • Alexander Krill
  Annet (må beskrives)
 • Kim Jensen
  Annet (må beskrives)
 • Goran Obad
  Annet (må beskrives)
 • Cedric Jud
  Annet (må beskrives)
 • Henrik Hawor
  Annet (må beskrives)
 • Kim Holm
  Annet (må beskrives)
 • Sara Angelica Spilling
  Fotograf
 • Caroline Eriksson
  Annet (må beskrives)
 • Aina Lemoen Lunde
  Ansvarlig hos kunde
 • Christian Ruud
  Annet (må beskrives)
 • Mette Olsen
  Ansvarlig hos kunde
 • Rebecka Taule
  Annet (må beskrives)
 • Pia Svärd
  Ansvarlig hos kunde
 • Sigurd Kristiansen
  Annet (må beskrives)
 • Pål Smith-Amundsen
  Annet (må beskrives)
 • Marius Nettum
  Annet (må beskrives)
 • Marius Nohr
  Annet (må beskrives)