10 % sjanse for uflaks

Hva vet du om kjønnsvorter? Vet du for eksempel hva de kommer av? Hvordan de ser ut? Hvordan de smitter? Hvordan de behandles? Hvor mange som rammes?

På oppdrag for MSD har Play Reklamebyrå fått jobben med å øke kunnskapsnivået om kjønnsvorter blant ungdom og unge voksne. Kjønnsvorter.no er en portal hvor man får vite hva de er, hvorfor man får dem, hvordan man unngår dem og hva man kan gjøre hvis uhellet først er ute.

Flere filmer følger under artikkelen.

Hva skjer når man oppdager kjønnsvorter?

Vi inviterte en gruppe 3. klassinger fra vgs. For å se hvilken kunnskap de hadde om kjønnsvorter. Siden de fleste som har hatt uflaks og fått kjønnsvorter oppdager det på toalettet, var det en naturlig setting. I 1 av 10 båser fantes det bilder av kjønnsvorter.

Ungdommenes reaksjoner og kommentarer har blitt til en rekke fine filmer som vil spres i SoMe.

1 av 10 under 45 år har hatt kjønnsvorter. Hvem som får dem er helt tilfeldig. Det er ingen fellestrekk som kjennetegner de som blir smittet med kjønnsvorter. Det bare et spørsmål om flaks – eller uflaks. Man kan ta noen forhåndsregler, men ikke så mange vet hvilke. Kunnskapsnivået omkring kjønnsvorter er ganske lavt sammenlignet med hva vi vet om kjønnssykdommer generelt.

Ikke farlig, bare ekkelt

Kjønnsvorter kommer fra to av de hundretalls forskjellige HPV-virusene som finnes. Virustypene som forårsaker kjønnsvorter er ikke de samme som de som fører til kreft. Til gjengjeld kan kjønnsvorter være både ekkelt å se på, ubehagelig å ha og tidkrevende å bli kvitt. Å være klar over symptomene og vite hva man kan gjøre for å unngå smitte vil spare mange. Føler du deg enda ikke utlært? Besøk kjønnsvorter.no.