Aktiv mot Kreft

Det å kjenne at kroppen fungerer på tross av at den er syk, er viktig i kampen mot sykdommen.

14909 33ba2 original