All work and no play

Det er tid for lønnsoppgjør. Bates United har gjort en kampanje som tar for seg arbeidsvilkårene til de ansatte i den automatiske bensinstasjonskjeden ST1.

37297 ee061 original
37298 fb3e7 original