Animerte plager

APOTEK Briefen: apotekene har mistet 90% av salget av reseptfrie legemidler til dagligvarehandelen

1225 d30e6 original
1772 ba37c original
2789 d4763 original
3724 e9bc7 original

APOTEK
Briefen: apotekene har mistet 90% av salget av reseptfrie legemidler til dagligvarehandelen. Dagligvarehandelen har ikke lov til å gi råd og tips om legemidler og småplager. Det har derimot apotekene. Derfor valgte vi å fokusere på fagkunnskapen apotekene kan gi.

I en serie på 4 animerte filmer treffer vi folk som henvender seg til vilt fremmede mennesker om sine intime helseplager. Ingen av disse verken kan eller vil hjelpe.

I motsetning til de fleste andre er vi faktisk interessert i å høre om plagene dine.

Hilsen oss i apotekene.
Eksperter på legemidler og helseplager.