Av og til-røyking er også røyking

Antallet fastrøykere i Norge har vært synkende de siste årene, mens antallet ”av og til”-røykere har vært økende (og mer økende enn i resten av Europa). Derfor var byråets forslag å bruke dette som inngangsvinkel i årets antirøyke-kampanje. Undersøkelser understøttet også at dette er farligere enn folk er klar over, og at hver eneste sigarett faktisk er skadelig. Målet var også å lage en sterk antirøyk-film uten å bruke nærbilder av lunger, blodårer og slikt. Målet var også å skape debatt. Sammen med filmen ble det også utviklet en radiokampanje som boret videre på disse unnskyldningene man ofte lager seg.

23670 c5c9e original

Antallet fastrøykere i Norge har vært synkende de siste årene, mens antallet ”av og til”-røykere har vært økende (og mer økende enn i resten av Europa). Derfor var byråets forslag å bruke dette som inngangsvinkel i årets antirøyke-kampanje.
Undersøkelser understøttet også at dette er farligere enn folk er klar over, og at hver eneste sigarett faktisk er skadelig.

Målet var også å lage en sterk antirøyk-film uten å bruke nærbilder av lunger, blodårer og slikt. Målet var også å skape debatt.

Sammen med filmen ble det også utviklet en radiokampanje som boret videre på disse unnskyldningene man ofte lager seg.

7687-5b73f-original.mp3

23671-8d0a2-original.mp3
Last ned

7688-dc9d0-original.mp3

23672-43b9d-original.mp3
Last ned