B for Barnas boligkonto

DNB lanserer i disse dager Barnas Boligkonto, en sparekonto med høy rente som er øremerket kjøp av bolig. Try står som vanlig bak kommunikasjonen:

19028 80d80 original