Både Og bak offentlig kampanje mot netthets

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er ute med kampanjen «Stopp – tenk deg om» for å bekjempe hets, spredning av falske nyheter og svindel på nett. Målet er å få hver enkelt til å tenke seg ekstra om når de bruker internett og sosiale medier.

Nor SIS Stills 20

– Vi voksne er veldig flinke til å fortelle barn hvordan de skal oppføre seg mot hverandre, men glemmer det ofte selv når vi er på nett. Da passer det bra med en liten påminnelse fra neste generasjon nettbrukere, sier kreatør Øystein Johnsen i produksjonsselskapet Både Og.

Tenk deg om!

– Vi vet at risikoen for at vi deler falske nyheter, reagerer med hets på en post i sosiale medier eller går på en svindel er mindre dersom vi får tenkt oss om før vi foretar oss noe. Hvis vi alle er litt mer bevisste på hvordan vi oppfører oss, vil vi i felleskap gjøre nettet til et tryggere, bedre og mer opplysende sted å være, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Kampanjen gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Filmene er regissert av Andres Heger-Bratterud og vises på sosiale medier.

Voksne
Barn