Ble RAK med ny profil

Breakfast har utviklet nytt navn og profil på RAK (Revetal Arbeid og Kompetanse).

82980 7d005 original

Da Asvo Revetal ønsket nytt navn og profil ble Breakfast satt på saken. Bedriften driver med tilrettelagt arbeid, og meningen er å gi opplæring, veiledning og en meningsfylt, utviklende hverdag for sine brukere. Å føle at man gjør noe meningsfylt er med på å bygge stolthet, man blir rak i ryggen. Noe som er noe av grunntanken i navnet RAK, som også er en forkortelse for Revetal Arbeid og Kompetanse.

Det positive og lystbetonte har også gjenspeilet det visuelle i profilen. Logoen er basert på tanken om at stammene er fundamentet som løfter menneskene. Fargespillet representerer mangfold og glede, den røde fargen står for energi. Det grønne står for vekst.

Med en bred målgruppe var det et behov for en dynamisk profil som bedriften selv kan ta i bruk. Formene danner grunnlaget for et gjennomgående mønsterdesign, former og farger er virkemidler for å lage en helhetlig profil for et selskap bygget for å hjelpe mennesker.

Involverte byråer

67306 784b0 original

Breakfast