Boligkreditt

1. Bakgrunn og målsetning for oppdraget SpareBank 1 Boligkreditt er et kredittforetak eid av SpareBank 1 Alliansen

750 4d323 original
1215 97a72 original
1763 518e2 original
2266 9d4de original
2780 44896 original
3248 47eb7 original
3714 73b2e original

1. Bakgrunn og målsetning for oppdraget

SpareBank 1 Boligkreditt er et kredittforetak eid av SpareBank 1 Alliansen. 90 prosent av investorene befinner seg i utlandet. Årsrapporten deles personlig ut til potensielle investorer.

Målsetning: Designe en ny årsrapport og komme opp med et konsept som skaper et troverdig bilde av Norge og nordmenn. Konseptet skulle ha en varighet på minst fem år.

2. Konsept/idé til grunn for arbeidet

Årsrapporten skal gi investorene en følelse av Norge. Ved å slippe dem tett inn på oss og vår kultur, ønsker SpareBank 1 Boligkreditt å skape bånd og tillitt som underbygger nordmannens rolle som en god og trygg forretningspartner. Innholdsmessig prøver vi komme så tett på den norske folkesjelen, at den nærmest kan føles fysisk. Forsidens autentiske innslag danner inngangen til det hele.

Hvert år får et overordnet tema som blir toneangivende for resten av innholdet. I 2008 var temaet tre. Temaet for 2009 er stein.
Materialvalget i rapporten er en bevisst kombinasjon av ”grovt” papir – det ekte, nære og naturlige – mot syntetisk plast, det moderne og framtidsrettede.

3. Spesielle rammebetingelser

SpareBank 1 Boligkreditt er delvis underlagt designprofilen for SpareBank 1 SR-Bank. Bilder skal i hovedsak gjengis i svart/hvitt, men små fargeelementer er likevel tillatt. Kvartalsrapportene publiseres kun digitalt.
Involverte byråer

Apriil profilbilde 1

Apriil procontra