Byggeskikkpris i ny uniform

Uniform står bak den nye garderoben til Statens Byggeskikkpris

15039 b89c0 original
15040 d498f original
15041 56cd4 original
15042 6cd83 original

Statens Byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til byggverk,
med tilhørende anlegg som gjennom utførelse, materialbruk og samspill
med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne
byggeskikken. Prisen deles ut av Kommunal- og

regionaldepartementet i samarbeid med Husbanken.

I 2010 ble det bestemt at det skulle utvikles en egen profil for Statens
Byggeskikkpris, og Uniform ble valgt ut til å gjøre denne jobben. Det
var viktig å få frem et særegent og konsistent uttrykk som etablerer SB
som et varemerke over tid. Statens byggeskikkpris er regnet som en av de gjeveste prisene innen norsk arkitektur- og byggebransje landet over. Denne seriøsitetenhar vært en påvirkende
faktor i prosessen med utvikling av ny identitet.

Konseptet som ligger til grunn for det visuelle uttrykket er geometriog
geometriske former. Dette begrepet stammer tilbake til oldtidensHellas,
og er naturligvis en viktig del av konstruksjonen av bygninger. Profilen
har et sobert og elegant uttrykk som består av rene farger og enkle
former, med fokus på byggene som blir

presentert. Hoveduttrykket er sort og hvitt, og hvert år tildeles en
tilleggsfarge for å skape et variert uttrykk, samtidig som det er konsistent. I tillegg til identiteten har vi også utarbeidet annonser, brosjyremateriell, diplomer, plakater og selve utstillingen.

Kandidater til Statens Byggeskikkpris skal oppfylle krav til miljø og
energibruk samt universell utforming. Dette har også vært en viktig del
av Uniforms arbeid med denne profilen. Miljøet er hensyntatt i

valg av papir, effekter og produksjonsmetode.

Uniform gratulerer Kristin Jarmund Arkitekter, Østengen & Bergo og
Gjerdrum kommune med Statens Byggeskikkpris 2010. Prisen fikk de for

nye Gjerdrum Ungdomskole som både er moderne, fremtidsrettet og universelt utformet.

Arkitekturinteresserte kan se vinneren og de seks andre nominerte prosjektene på utstillingen i Galleri R5.


Involverte byråer

Uniform