Ctrl+Alt+Shift

Det nyutdannede reklameteamet Aich & Mokie har laget en kampanje for den veldedige britiske organisasjonen Ctrl+Alt+Shift

15932 f399b original