Dagbladet satser på lokale meninger

Dagbladet vil engasjere vanlige folk i høstens kommunevalg og lanserer Lokale Meninger som første del av et nytt og redaksjonelt drevet posisjoneringskonsept.

63382 8ce93 original
63385 7c6eb original
63388 a7683 original