Den røde linja

Sykkel er fart, flyt og frihetsfølelse: UREDD har utviklet en rekke animasjonsfilmer for Bymiljøetaten i Oslo som forklarer visjonen om framtidens bytransport.

88150 d4aa0 original
88151 ce210 original
88152 e295f original
88153 2b1c6 original
88155 3fa5b original
88156 73a3c original

Oslo skal bli en moderne sykkelby – og det står ikke på ambisjonene. Den røde linja skal hjelpe folk opp på sykkelsetet og sørge for en sykkelandel i hovedstaden på minst 25 prosent i 2025.

For å lykkes med strategien, er man nødt til å gjøre sykkelen til en del av byliv og byrom. Gjennom å skape et tett sykkelveinett og engasjere hele Oslo i utviklingsarbeidet, skal hele befolkningen føle tilhørighet til visjonen om en ny og bedre sykkelby.

Arbeidet med å gjøre sykkelveinettet tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert har kommet langt på vei. Og for å kommunisere den nye Oslo-standarden med publikum, har UREDD utviklet en rekke korte animasjonsfilmer.

Lekefinger, ikke pekefinger

Målet med filmene er å vise befolkningen hvor enkelt, sikkert og trygt det er å sykle i Oslo. Men for å endre reisevaner må vi appellere til noe mer enn bare fornuften. Filmene skal derfor inspirere, forklare og vise fram visjonen om framtidens bytransport, slik at publikum kan identifisere seg med dette framtidsbildet.

Totalt er det produsert seks animasjonsfilmer som har til hensikt å skape en mykere ramme rundt sykkelsatsingen, og flere filmer er på vei.

Slik ønsker Bymiljøetaten å skape en inviterende og inkluderende kommunikasjon med publikum. Med glimt i øyet, vind i håret og lekefingre på rattet.