Norges første klimapositive reklamefilmproduksjon

«DNB Regnskap» er Norges første klimapositive reklamefilmproduksjon, levert av Babusjka, Pol og DNB.

«DNB Regnskap» for DNB ble første norske reklamfilmproduksjon som med rette kan kalle seg klimapositiv. Produksjonen har fra oppstart gått gjennom samtlige punkter i Babusjkas grønne tiltaksliste, noe som har redusert avtrykket betydelig i alle produksjonens faser.

«DNB Regnskap»

– Da vi foreslo grønn produksjon i første møte med Pol, var responsen veldig god. De var fremoverlente, tok eierskap til prosessen, og viste stor vilje til å imøtekomme de forpliktelsene en grønn produksjon krever, sier kreativ leder Mads Astrup Rønning i Babusjka.

– Vi er veldig glade for å bli med på dette, og all honnør til Babusjka. Vi har bare sett starten på en lang rekke endringer hele bransjen må gå sammen om. Pol er også nylig FN-verifisert, og har forpliktet seg til klimakonvensjon Climate Neutral Now. Det betyr at vi gjennomfører en rekke tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Som et resultat av dette er nå også alle ansatte i Pol klimapositive, sier Petter Bryde i Pol.

– Skikkelig motiverende

Markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB slutter seg til det som er sagt.

– DNB har lenge jobbet med samfunnsansvar og for å integrere dette tett på forretning. Med vår nye strategi er bærekraft en av fire satsningsområder, der vi blant annet bidrar med lån og investeringer for bærekraftig vekst. I dette arbeidet er det skikkelig motiverende å se at samarbeidspartnerne våre drar i samme retning for å ivareta miljø og klima. All ære til Babusjka og Pol for å se på egen drift med nye, grønne øyne. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt – og til sammen utgjør det en stor forskjell. Jeg håper flere byråer og produksjonsselskap følger i de klimavennlige fotsporene til Pol og Babusjka fremover.

Tok nattbussen med råfilmen

– Det er godt å være i gang med grønne produksjoner! Engasjementet som ble vist hos alle parter, fra stab, til Pol og DNB, viser at dette er rett vei å gå for fremtidens filmproduksjoner. Det krever et litt annet tankesett enn vanlig, så alle involverte blir briefet på hva dette innebærer for dem. Når dette er spikret hos alle involverte, allerede fra oppstarten, da sitter det i produksjonens DNA. Derfra og ut er alle fokusert på å gjøre å ta miljøvennlige valg for å etterlate et lavest mulig CO2-avtrykk, noe alle strakk seg etter, og ønsket å lykkes med. Som et eksempel på nytt tankesett, og dedikasjon: siden filmene ble skutt på Super 16 måtte Babusjka-regissør Sebastian Kåss selv ta nattbussen til Stockholm, og toget hjem igjen, for å avlevere råfilmen, og hente scannet film, sier Babusjka-produsent Tuva Dyrnes.

Chooose ga produksjonen en klimascore på 76,5 poeng av 100 mulige.

De resterende 23,5poengene, samt det reelle CO2-avtrykket (3 061kg) har blitt dobbelt kompensert for av DNB, som har valgt å gi et FN-sertifisert vindmølleparkprosjekt i Vietnam sin støtte.